10e BASTA-tafel in buurt Schuldig

Datum:
10e BASTA-tafel in buurt Schuldig


Vorige week woensdag stond de BASTA-tafel voor de tweede keer in Amsterdam-Noord. Middenin
de Vogelbuurt deze keer: de wijk die door de documentaireserie Schuldig – Wie betaalt de rekening? wereldberoemd in Nederland is geworden. Armoedebestrijding is hier dan ook extra hard nodig.

Vanuit buurtwerkkamer Ons Koekoeksnest kijk je uit op het Leefkringhuis en om de hoek zit Ambulia, de dierenwinkel van Dennis. ‘Door de serie Schuldig is de Vogelbuurt symbool geworden van de groeiende armoedeproblematiek,’ zegt tafelheer Leo Rietveld van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) tijdens zijn introductie. Veel buurtbewoners hebben de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar optimisme en gezelligheid blijven hier overheersen.

Uiteenlopende hulpvragen
Vooraf had de Foundation samen met de VCA een mooi uitgebalanceerde selectie gemaakt van een zestal diverse projecten, met uiteenlopende hulpvragen. De een vroeg om een tafel met stoelen, de ander om een taaloefenplek voor vluchtelingen. Ook werden er vrijwilligers gevraagd, bijvoorbeeld om nazorg te bieden aan deelnemers aan een afvalproject, om te voortkomen dat ze terugvallen in slechte (eet)gewoontes. Of om te helpen bij de boekhouding van een activiteitenclub voor kinderen van minima (project Flora Kokjes).

Indrukwekkend
Na afloop vertelde Steven Jonkman, directeur van Delta Lloyd Bank, enorm geraakt te zijn: ‘Dat zie je niet snel aan me, maar ik vond het prachtig om te zien met hoeveel tijd en energie deze mensen zich inzetten voor buurtgenoten die het moeilijk hebben. Ze staan hier heel bescheiden, maar tonen in hun daden een indrukwekkend ondernemerschap en creativiteit. In een villawijk zet iedereen een groot hek om zijn huis. Hier is juist heel veel onderling contact en regelen ze het maar mooi met elkaar. Dat stimuleert mij enorm. De Flora Kokjes bijvoorbeeld, die doen zo veel goeds, daar wil ik graag aan meehelpen. Zeker als het om kennis gaat: die hebben wij bij Delta Lloyd in overvloed in huis.’

Concrete hulp
Andere directeuren aan tafel waren Linda Sas (Ymere), Henri Viswat (Tempo-Team), Nikki Douglas (Atlassian) en Steven Ivangh (Comfort Partners). De doeners aan tafel – de mensen die zorgen dat de gedane toezeggingen ook echt worden gerealiseerd – waren: Hester Apeldoorn (Delta Lloyd Foundation, Jan Voskamp (Ymere) en Jan Kaan (Atlassian). Samen konden de tafelgasten bijna alle hulpvragen beantwoorden.

Over vijf weken maken we op hier op de site bekend welke hulp tot dan toe concreet is geboden.