BASTA-tafel in Amsterdam-Oost

Datum:

Locatie: Amsterdam-Oost

BASTA-tafel in Amsterdam-Oost

Op woensdagmorgen 17 september vindt de tweede BASTA-tafel plaats in de Indische Buurt. Ditmaal hebben Ymere, ABN Amro en IBM tafelgasten uitgenodigd om tijdens een BASTA-tafel te kijken welke bestaande initiatieven in de Indische buurt zij kunnen versterken.

Elk project doet een pitch van maximaal 1 minuut. De deelnemers aan tafel kijken hoe ze kunnen helpen. Die hulp kan bestaan uit materiaal (spullen, ruimtes), menskracht (handen, kennis, kunde) en middelen (netwerk, geld). Vervolgens wordt binnen vijf weken opvolging gegeven aan de hulpvraag.

Tafelgasten
Gasten aan deze tafel zijn: directieleden en doeners van Ymere, IBM Benelux en ABN Amro.

Resultaat
Half oktober kun je op de website lezen welke bedrijven welke specifieke hulpvraag hebben beantwoord.