Amsterdams bedrijfsleven start samenwerkingsverband tegen armoede

Datum:
Amsterdams bedrijfsleven start samenwerkingsverband tegen armoede

Vandaag is in Amsterdam het startsein gegeven van BASTA. BASTA staat voor Bedrijven in Amsterdam Samen tegen Armoede en is een samenwerkingsverband van Delta Lloyd, ABN AMRO, IBM, Ymere en Tempo-Team om armoede in de stad te bestrijden.

De online community BASTA is de plek waar bedrijven in Amsterdam laten zien wat zij aan armoedebestrijding doen in de stad en waar hun medewerkers actief zijn als vrijwilliger. Medewerkers van de deelnemende BASTA-bedrijven kunnen zich inschrijven als vrijwilliger op de projecten die op de site staan vermeld, ongeacht of ze voor het bedrijf werken dat het project ondersteunt. BASTA bereikt daardoor een grote groep waardevolle vrijwilligers voor goede projecten in de stad en bouwt zo aan een brug tussen mensen die in armoede leven en mensen in het bedrijfsleven.

Onmisbare steun bedrijfsleven
Freek Ossel, wethouder Armoedebeleid van Gemeente Amsterdam, was aanwezig bij de start. Freek Ossel: ‘Amsterdamse armoedebestrijding kent een brede aanpak op vele terreinen. Daarin speelt de gemeente een belangrijke rol, maar wij kunnen het natuurlijk niet alleen. De steun van bedrijven is onmisbaar. Daarom vind ik dit initiatief zo belangrijk. Ik hoop dat zich snel meer bedrijven zullen aansluiten om hun expertise in te zetten om armoede in de stad te verminderen”. Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam doet jaarlijkse onderzoek naar de armoede in Amsterdam en uit de meest recente Armoedemonitor* blijkt dat zowel aantal minima als het aantal minimahuishoudens is gestegen. Jeroen Slot, hoofd Bureau O+S deelt tijdens de aftrap de harde cijfers: “16% van alle Amsterdammers leeft in armoede. Het aantal minimahuishoudens in 2010 was 71.564 en het aantal minima is gestegen naar 137.189 personen. En ik verwacht dat dit cijfer alleen maar oploopt.’

Eigen expertises
Niek Hoek, CEO Delta Lloyd Groep: ‘Ieder bedrijf heeft zijn eigen expertise, voor Delta Lloyd is dat bijvoorbeeld financiële administratie, en vanuit die expertise zoekt elk bedrijf passende projecten om iets terug te doen voor de maatschappij. Door de krachten te bundelen kunnen we echt een verschil maken. Zo worden medewerkers van Delta Lloyd al ingezet voor klanten van Ymere die een huurachterstand hebben opgelopen. Het succes van BASTA zit natuurlijk in vrijwilligers die klussen in de stad gaan doen en in een groeiend aantal deelnemende bedrijven. Daar gaan wij ons als BASTA hard voor maken.’

* Amsterdamse Armoedemonitor 2010, in opdracht van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), uitgevoerd door de Dienst Onderzoek en Statistiek, nummer 14, november 2010