BASTA verandert werkwijze

Datum:
BASTA verandert werkwijze


Vanuit de wens praktischer hulp bij armoedebestrijding te kunnen bieden, verandert BASTA haar aanpak. BASTA verlegt daarom haar focus van een online-platform waar projecten en vrijwilligers elkaar kunnen vinden, naar de organisatie van BASTA-tafels.

Door verschillende partijen samen aan  tafel te brengen, wil BASTA een steviger brug slaan tussen het bedrijfsleven en mensen die in armoede leven. Bedrijven kunnen via de tafelbijeenkomsten passende hulp bieden aan lokale projecten op wijkniveau.

Tafelgasten
Directieleden uit het bedrijfsleven, doeners uit het bedrijfsleven en een coördinator uit de wijk, gaan letterlijk met elkaar aan tafel om te bepalen welke hulp zij kunnen bieden om armoede in die wijk aan te pakken. Verzoeken en projecten van maatschappelijke organisaties worden verzameld door de coördinator en voorgelegd aan de tafel.

Wie biedt wat?
Per tafelbijeenkomst leggen 5 tot 7 projecten hun hulpvraag voor aan de tafelgasten. Die hulp kan bestaan uit materiaal (spullen, ruimtes), menskracht (handjes, kennis, kunde) en middelen (netwerk, geld). Ter plekke bekijken de tafelgasten welke hulpvraag op welke manier kan worden opgelost.

Ambitie
BASTA heeft de ambitie om in 2014-2015 in ieder stadsdeel van Amsterdam concrete hulp te bieden aan gemiddeld vijf armoedebestrijdingsprojecten.