Deelnemende bedrijven

ABN AMRO vervult als bank een belangrijke rol in de maatschappij. De ABN AMRO Foundation ondersteunt daarom diverse maatschappelijke activiteiten. Zo organiseert ze regelmatig vrijwilligersprojecten, vooral gericht op kinderen en jongeren in achterstandsposities.

De Alliantie is een woningcorporatie die zorgt voor goede woonruimte in vitale wijken. We richten ons vooral op mensen met een smalle beurs, hen willen we graag goed en betaalbaar laten wonen. De prioriteit ligt bij wijken waar veel moet gebeuren. En we zijn betrokken bij kwetsbare groepen, mensen die niet goed zelfstandig kunnen wonen, vinden onderdak bij de Alliantie.

Delta Lloyd Foundation zet zich in om de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in onze samenleving te versterken, en om de kennis en kansen voor deze mensen te vergroten. Ons credo is: 'Give man a fish and he will eat for a day, teach him how to fish and he will eat forever.'

IBM

IBM wil mensen helpen de kwaliteit van het leven voor zichzelf en anderen te verbeteren. Onze programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn daarom met name gericht op onderwijs, van peuterspeelzaal tot universiteit.

Een baan hebben is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als brede HR-dienstverlener weten wij hoe belangrijk werk is voor mensen. Het is van invloed op hun ontwikkeling, financiƫle onafhankelijkheid en gevoel van zelfrespect. Mensen die om wat voor redenen ook een achterstand tot de arbeidsmarkt ervaren, hebben wat extra hulp nodig.

Ymere zet zich als maatschappelijk ondernemer in voor wijken waar bewoners willen wonen, leven en groeien. Ymere voelt zich in het bijzonder verantwoordelijk voor de jeugd. Kinderen en jongeren hebben hun uitgangspositie niet voor het kiezen, maar we kunnen ze wel helpen om hun talent in te zetten voor een betere toekomst.