Bedrijf: ABN AMRO

ABN AMRO

Over het bedrijf

ABN AMRO vervult als bank een belangrijke rol in de maatschappij. De ABN AMRO Foundation ondersteunt daarom diverse maatschappelijke activiteiten. Zo organiseert ze regelmatig vrijwilligersprojecten, vooral gericht op kinderen en jongeren in achterstandsposities.

Actief mvo-beleid
ABN AMRO is een organisatie met ambitie. Duurzaamheid is in de kernactiviteiten verankerd en vormt het uitgangspunt bij het handelen van de bank. Kernwaarden zijn: vertrouwd, deskundig en ambitieus. ABN Amro verwacht van al haar medewerkers dat ze invulling geven aan deze waarden. Ze zijn de toetssteen bij het realiseren van de bedrijfsmissie en doelstellingen. Binnen dit raamwerk van waarden vallen bijvoorbeeld een actief beleid omtrent duurzaam ondernemen, een toegankelijke dienstverlening en actieve sponsoring van sport- en andere evenementen.

Meer informatie: www.foundation.abnamro.nl

Projecten die het bedrijf ondersteunt:

Coaching vmbo-ers