Bedrijf: De Alliantie

De Alliantie

Over het bedrijf

De Alliantie is een woningcorporatie die zorgt voor goede woonruimte in vitale wijken. Ze richten zich vooral op mensen met een smalle beurs; hen willen we graag goed en betaalbaar laten wonen. De prioriteit ligt bij wijken waar veel moet gebeuren. Daarnaast zijn ze betrokken bij kwetsbare groepen: mensen die niet goed zelfstandig kunnen wonen, vinden onderdak bij de Alliantie.

Vitale wijken
De prioriteit van de Alliantie ligt bij wijken waar veel moet gebeuren: waar de huizen verouderd zijn, mensen langs elkaar heen leven en zich onveilig voelen. In deze wijken investeert de Alliantie graag geld en energie. In deze wijken gaat de aandacht niet alleen uit naar de woningen. Samen met andere partijen werken xe aan een leefomgeving die schoon, heel en veilig is. Dat doen ze in goede samenwerking met onder meer de bewoners. Ook stimuleren ze de bedrijvigheid in de buurt, bijvoorbeeld door bedrijfsruimte voor startende ondernemers te creëren of door probleempanden te kopen en te verhuren aan winkeliers waar de buurt iets aan heeft.

Kwetsbare groepen
De Alliantie is een maatschappelijk ondernemende organisatie. Waar ze maar kunnen, zetten ze zich in voor huisvesting van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dat vinden ze hun maatschappelijke plicht. Ze bieden huisvesting aan ruim vijftig grote en kleine wooninitiatieven. De instellingen waarmee ze samenwerken zorgen voor de professionele begeleiding.

Meer informatie: www.de-alliantie.nl

Projecten die het bedrijf ondersteunt:

Schaakschool Indische Buurt

Thuis voelen

Taaltrip de Alliantie

Vakantiekamp Schaakschool