Bedrijf: Delta Lloyd

Delta Lloyd

Over het bedrijf

Delta Lloyd Foundation zet zich in om de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in onze samenleving te versterken, en om de kennis en kansen voor deze mensen te vergroten. Ons credo is: ‘Give man a fish and he will eat for a day, teach him how to fish and he will eat forever.’

Financiële zelfredzaamheid
Er zijn in Nederland veel mensen die niet goed met hun geld kunnen omgaan en daardoor in de problemen komen. Ook is er veel verborgen armoede of onwetendheid hoe mensen hun eigen financiële situatie kunnen verbeteren. Delta Lloyd Foundation zet zich in om financiële zelfredzaamheid en financieel bewustzijn te bevorderen.

Betrokkenheid
Delta Lloyd Foundation tonen hun inzet en betrokkenheid door de kennis, vaardigheden en inzet van de eigen medewerkers in te zetten. Door initiatieven van hulpverlenende instanties financieel te ondersteunen. Door zelf projecten op te zetten. Door maatschappelijke aandacht te vragen voor dit onderwerp. En door voorlichting en onderwijs te geven.

Kwetsbaar
In eerste instantie richt Delta Lloyd Foundation zich op groepen in de samenleving die extra kwetsbaar blijken voor financiële problemen: jongeren, die steeds vaker en steeds hogere schulden hebben; senioren, die onder de armoedegrens leven; en economisch kwetsbare vrouwen, zoals bijvoorbeeld bijstandsmoeders of vrouwelijke vluchtelingen.

Meer informatie: www.deltalloydfoundation.nl

 

Projecten die het bedrijf ondersteunt:

Voedselbank Amsterdam

IMC Weekendschool

Spirit

De Geldkoffer

VONK maatjesproject

MaDi: hulp bij ordenen van post

Op Eigen Kracht

Strong Girls

Mobiel post sorteren MaDi

Mijn 2e kans