Bedrijf: IBM

IBM

Over het bedrijf

IBM wil mensen helpen de kwaliteit van het leven voor zichzelf en anderen te verbeteren. Onze programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn daarom met name gericht op onderwijs, van peuterspeelzaal tot universiteit. Met deze projecten wil IBM laten zien dat ICT een bijdrage kan leveren bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De werkwijze van IBM
In samenwerking met overheids- en not-for-profit-organisaties, wil IBM haar rol als maatschappelijk betrokken onderneming verder vorm geven. Hierbij maakt IBM uiteraard gebruik van haar expertise op dit gebied. Wij verkiezen een projectmatige aanpak – waarbij we in samenwerking met maatschappelijke organisaties bouwen aan technologische oplossingen voor een specifiek vraagstuk – boven het eenmalig doneren van een som geld.

Projecten die het bedrijf ondersteunt:

Talentcoach

IMC Weekendschool

TaalTrip IBM

TaalTrip Ymere

World Smart College Taal

Track the Talent