Bedrijf: Ymere

Over het bedrijf: 

Ymere zet zich als maatschappelijk ondernemer in voor wijken waar bewoners willen wonen, leven en groeien. Ymere voelt zich in het bijzonder verantwoordelijk voor de jeugd. Kinderen en jongeren hebben hun uitgangspositie niet voor het kiezen, maar we kunnen ze wel helpen om hun talent in te zetten voor een betere toekomst.

Prettig wonen
Ymere is actief in de metropoolregio Amsterdam, met als kerngemeenten Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer, Leiden en Alkmaar. We bezitten rond de 83.800 verhuureenheden, waarvan ongeveer 76.500 woningen. Onze kerntaak is mensen uit de lagere en middeninkomens huisvesten in woningen en buurten van goede kwaliteit. De bewoners moeten prettig kunnen leven in een schone, hele en veilige omgeving.

Talenten ontdekken en inzetten
De volgende stap is het benutten en ontwikkelen van de talenten van onze bewoners. Ymere beschouwt daarom investeringen in de keten van wonen, leren en werken in specifieke gevallen als noodzakelijk. Onze wijkaanpak is onderverdeeld in drie thema’s: wijkeconomie, talentontwikkeling en ontmoeting. Ymere wil in de Groeiwijken de rol van aanjager vervullen, zonder de pretentie dat wij in staat zijn zelfstandig het verschil te maken. Bij de realisatie van deze ambitie zoeken we dan ook graag de samenwerking met andere instellingen, overheid en bedrijven.