Effectieve BASTA-tafel in Amsterdam-Zuid

Datum:
Effectieve BASTA-tafel in Amsterdam-Zuid


Afgelopen woensdagmiddag vond de zesde BASTA-tafel plaats, deze keer in Amsterdam-Zuid. In geen ander stadsdeel in de stad zijn de verschillen tussen arm en rijk zo groot als hier.

Deze tafel vond plaats in buurthuis Plan C, een van de pitchende projecten. Waar ’s morgens nog dames uit de buurt bijeenkwamen om samen te breien, namen nu directeuren en bestuurders plaats om naar de hulpvraag te luisteren van een zevental projecten uit de buurt. Aan deze tafel schoven onder andere aan: Annemarie Mijer (Delta Lloyd), Sebastiaan Capel (Stadsdeel Zuid), Henry Viswat (Tempo-Team), Emmy Stoel (Hotel Okura), Bart Drenth (MKB Nederland) en Lodewijk de Mol van Otterloo (ABN AMRO Bank).

Mooie selectie
Maar liefst 130 vrijwilligersorganisaties in Amsterdam-Zuid zijn bezig de financiële en/of emotionele armoede in Zuid te bestrijden. De organiserende BASTA-partners zijn erin geslaagd om, met de hulp van de VCA, een evenwichtige selectie te maken van uiteenlopende projecten. Daarbij hebben ze gekeken welke projecten de BASTA-hulp het best kunnen gebruiken. Samen met de projecten hebben ze haalbare hulpvragen geformuleerd. Deze varieerden van een winkelruimte om zelfgemaakte spullen te verkopen tot de hulp van een financieel adviseur bij het opstellen van een exploitatiemodel voor een oefenruimte.

Efficiënte bijeenkomst
Deze BASTA-tafel kenmerkte zich door een hoge mate van efficiëntie: de hulpvragen waren vooraf goed afgebakend en konden binnen een minuut gepitcht worden. Ze waren zó helder geformuleerd, dat er bij de tafelgasten weinig behoefte was aan toelichting. Ook de hulp werd snel en effectief geboden. In een recordtijd van anderhalf uur waren alle hulpvragen beantwoord en kon er tevreden worden nagepraat. De tafelgasten prezen de organisatie om de selectie van de projecten en toonden zich tevreden over de uitkomst. Alle aanwezigen kregen bij vertrek een presentje, vervaardigd in de Kunstwerkplaats, een dagbesteding voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Bijzondere combinatie
Annemarie Mijer, sinds kort lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd, vond het een erg leuke ervaring: ‘Een BASTA-tafel brengt werelden bij elkaar die van nature niet bij elkaar komen en dat vind ik heel bijzonder. Ik zag vandaag zoveel verschillende mensen die zich vanuit liefde en bevlogenheid inzetten en dan niet denken aan oplossingen die in het bedrijfsleven heel normaal zijn, zoals even bellen met een uitgever of leverancier. En doordat er ook doeners aan tafel zitten, weet je zeker dat toezeggingen ook echt gerealiseerd gaan worden en kun je hechtere oplossingen bieden.’

Over ongeveer vijf weken worden de resultaten hier op de website bekendgemaakt.