Noordse doortastendheid kenmerkt vierde BASTA-tafel

Datum:
Noordse doortastendheid kenmerkt vierde BASTA-tafel


Hoewel ze aan de overkant van het IJ wonen, zijn Noorderlingen typische Amsterdammers: met een grote mond, maar een klein hartje. Dat bleek eens temeer tijdens de vierde BASTA-tafel die gisteren werd gehouden in de Noorderparkkamer. Daar pitchten acht armoedebestrijdings-projecten met vuur hun hulpvraag voor de aanwezige directieleden uit het bedrijfsleven.

Deze bijeenkomst werd gehouden in de Noorderparkkamer: een culturele huiskamer middenin het Noorderpark. Buurtbewoners en professionele creatieve ondernemers uit Amsterdam-Noord organiseren in en rondom de Noorderparkkamer verrassende culturele activiteiten. Daarmee heeft het gebouwtje een belangrijke verbindende functie in de buurt gekregen. Een uitstekende locatie voor een BASTA-tafel dus.

Tafelgasten
Aan deze BASTA-tafel namen plaats: Arjan Vliegenthart (wethouder Werk, Inkomen en Participatie van de Gemeente Amsterdam), Hans van der Noordaa (Delta Lloyd), Eric van Kaam (Ymere) en Rob Heesen (HEMA). Tako Koning (Microsoft) was op het laatste moment verhinderd, maar kan wellicht achteraf nog openstaande hulpvragen invullen. Ernie van Dalen (Feenstra) gaf al eerder aan verhinderd te zijn, maar schuift een volgende keer graag aan. De ‘doeners’ die zorgen dat alle toezeggingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, waren dit keer afkomstig van Ymere, Delta Lloyd en HEMA. De bijeenkomst werd begeleid door Leo Rietveld van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA).

Hart op de tong
Net als de vorige BASTA-tafels, verloopt ook deze bijeenkomst efficiënt en doeltreffend. Niet in de laatste plaats door de mensen die de hulpvraag van hun project komen pitchen. In samenwerking met de VCA zijn vooraf acht projecten in Amsterdam-Noord geselecteerd, die ieder op hun manier een bijdrage leveren aan armoedebestrijding. Stuk voor stuk zijn ze goed voorbereid en de meesten zijn al klaar met hun pitch voor het laatste korreltje door de nek van de zandloper is gegleden. Voor het eerst durft een pitcher zelfs een van de directeuren rechtstreeks te benaderen: ’En wat kan uw bedrijf voor ons betekenen?’ In de nabeschouwing blijkt dat typisch ‘Noords’: het hart op de tong.

Uitbreiding netwerk
Ook deze keer gaan de projectleiders glimmend van tevredenheid naar huis: als alle toezeggingen realiseerbaar blijken, krijgen de meesten waar ze om vroegen, en soms zelfs meer. Een enkeling zag zijn hulpvragen niet beantwoord, maar is blij met nieuwe contacten die hem verder kunnen brengen. Over een week of vijf kun je hier de concrete resultaten lezen.