Over Basta

Wat is BASTA?

BASTA is de afkorting voor Bedrijven in Amsterdam Samen Tegen Armoede.

BASTA is een digitaal platform van grote Amsterdamse bedrijven. Op deze website, de BASTA-community, willen we aandacht geven aan de behoefte en zorg van de mensen die worden geconfronteerd met armoede en sociale uitsluiting. BASTA hoopt anderen te inspireren om ook een concrete bijdrage te leveren. BASTA is een brug tussen mensen die in armoede leven en mensen die in het bedrijfsleven werken. Op de BASTA-community laten Amsterdamse bedrijven zien op welke manier ze zich inzetten tegen armoede in hun stad.

Productie: B-wave beeld & geluid

BASTA-tafels
De bij BASTA aangesloten bedrijven organiseren met enige regelmaat BASTA-tafels. De BASTA-tafel vindt plaats in een wijk waar relatief veel mensen wonen, die onder de armoedegrens leven. Het bedrijfsleven kijkt daar en dan welke lokale armoedebestrijdingsinitiatieven zij kunnen steunen.

Lees meer op: BASTA-tafels

Cijfers over Armoede liegen er niet om
Volgens de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam leeft maar liefst zestien procent van alle Amsterdammers in armoede. Met name minderheden zijn in deze groep vertegenwoordigd. Bij Amsterdammers van Marokkaanse afkomst is dit zelfs een op de drie mensen. Ook ouderen zijn gemiddeld vaak armer (een op de vijf ouderen in Amsterdam). De gebieden met de meeste armen zijn Zuidoost, Noord en Nieuw-West. De cijfers geven aan dat armoede nog steeds een probleem is, wat aandacht vraagt.

Soorten projecten BASTA
De BASTA-projecten kunnen we onderverdelen in vier categorieën:

1. Weg naar werk: hieronder vallen projecten die als doel hebben het in kaart brengen van arbeidsmogelijkheden en inzichtelijk maken van een passende baan of opleidingen voor Amsterdammers. Denk aan leer/werktrajecten,voorlichting, stageplaatsen en sollicitatietrainingen.
2. Jeugd/Preventie: hieronder vallen projecten die problemen bij de jeugd zo vroeg mogelijk willen signaleren en aanpakken, om uitval te voorkomen. Maar ook om projecten die talenten en het potentieel in deelnemers willen aanboren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld ondernemerschap, financiële educatie, sociale vaardigheden, huiswerkbegeleiding.
3. Schuldhulpverlening: hieronder vallen projecten gericht op het voorkomen en bestrijden van schuldenproblematiek door middel van preventie en het effectief inzetten van armoedebestrijdingsinstrumenten. Zoals budgetteren, financiële administratie, financiële buddy’s.
4. Activeren en betrokkenheid maatschappij: hieronder vallen projecten die ontplooiingskansen bieden en mogelijkheden tot maatschappelijke participatie verhogen, om op die manier sociaal isolement te voorkomen en te bestrijden. Bijvoorbeeld: Voedselbank, empowerment en netwerk.

Documentaire over armoede
50 cent is een documentaire over een jongetje van acht uit de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. De documentaire van filmmaaksters Ester Gould en Sarah Sylbing laat zien hoe het leven is van een gezin wat in armoede leeft.

Volgens Giovanni maakt zakgeld wél gelukkig. De documentaire 50 cent werpt een blik op het dagelijks leven van Giovanni: een achtjarige jongen uit een achterstandswijk in Amsterdam-Noord. Er zijn thuis weinig regels en er is weinig geld.

Regie: Ester Gould & Sarah Sylbing
Camera & montage: Frithjof Kalf
Productie:SOMOS/Gould, © 2007