Tweede BASTA-tafel biedt vooral jongeren Indische buurt hulp

Datum:
Tweede BASTA-tafel biedt vooral jongeren Indische buurt hulp


Woensdagmorgen vond in buurthuis
de Meevaart de tweede BASTA-tafel plaats, georganiseerd door Ymere samen met IBM en ABN Amro. Ditmaal kwamen vijf projecten hun hulpvraag pitchen. De meeste projecten vroegen hulp om jongeren een opstapje te kunnen bieden naar de arbeidsmarkt. Ook deze keer kregen alle projecten ten minste de toezegging om voor ze op zoek te gaan (naar stageplaatsen bijvoorbeeld).

Deze keer waren aan tafel genodigd, van ABN Amro: Ernst Boekhorst, directeur Foundation en Inge Postma, Adviseur Maatschappelijk Betrokken Ondernemen; van IBM: Warner Dijkhuizen, manager Corporate Affairs en van Ymere: Karin Laglas, directievoorzitter. Jan Voskamp, strategisch adviseur Leefbare wijken van Ymere zat de tafel voor. Overige tafelgasten waren Roel Steenbeek (Woonzorg Nederland) en Frieda Pater (ROCAK). Het stadsdeel werd vertegenwoordigd door wethouder Nevin Özütok (portefeuillehouder Zorg en Welzijn Indische Buurt).

Jongeren
Uit de buurtschetsen van Nevin Özütok en Charlton Gijsbertha, consulent gebiedsbeheer van Ymere, bleek dat de Indische buurt weliswaar volop in ontwikkeling is en steeds aantrekkelijker wordt om in te wonen, maar dat toch nog 28% van de bewoners onder de armoedegrens leeft en maar liefst 40% van de jongeren. Het is dan ook geen toeval dat de consulent gebiedsbeheer voor deze BASTA-tafel vooral projecten heeft geselecteerd die zich richten op empowerment en leer-/werktrajecten. Door de jongeren perspectief te bieden op werk, leveren deze projecten een belangrijke bijdrage aan armoedebestrijding in de Indische Buurt.

Concrete resultaten
De organisatoren van deze BASTA-tafel zijn enorm gedreven om de projecten verder te helpen. Tafelvoorzitter Jan Voskamp zegde daarom toe al over drie weken te kunnen berichten welke hulp de bedrijven concreet hebben kunnen bieden: dus waar de gedane toezeggingen toe hebben geleid. We houden je op deze plaats op de hoogte van de resultaten.

Hulpvragen helder krijgen
Karin Laglas, directievoorzitter van Ymere, zei na afloop een positieve indruk te hebben van deze BASTA-tafel: ‘De ene vraag was wat scherper geformuleerd dan de ander, maar uiteindelijk kregen we – na even doorvragen – alle hulpvragen helder. De hulp die ter plekke is geboden, werd weloverwogen geboden. Net alles is ter plekke opgelost: bij sommige projecten moet eerst intern of binnen het eigen netwerk worden gekeken of hulp mogelijk is, maar het belangrijkste vind ik dat alle partijen de wil hebben getoond een bijdrage te leveren.’ Haar voorganger Roel Steenbeek voegt daaraan toe: ‘De volgende stap is om de projecten te helpen hun propositie helder te krijgen. En je merkt dat er heel veel initiatieven zijn, die erg gebaat zijn bij onderling contact. Daarom is dit soort informele netwerkbijeenkomsten ook zo nuttig.’