Veel gestelde vragen

Wat is BASTA?
BASTA staat voor Bedrijven Amsterdam Samen Tegen Armoede en is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven om met vrijwilligerswerk armoede in de stad weg te werken. BASTA is een online community. De website www.basta-amsterdam.nl is de plaats waar vrijwilligers zich kunnen inschrijven voor de verschillende projecten en waar projecten kunnen aangeven naar wie ze op zoek zijn.

Hoe kan ik me aanmelden als vrijwilliger?
Als je werkt bij één van de aangesloten bedrijven, kun je nu direct lid worden van BASTA. Dat doe je heel eenvoudig door op de homepagina op ‘Ja ik doe mee’ te klikken. Je krijgt dan een mailtje met instructies over hoe en waar je een account kunt aanmaken. Als dat gelukt is, kun je op de website een project uitzoeken dat bij je past. Omdat BASTA armoedebestrijdingsprojecten bundelt, kun je je óók aanmelden voor een project van een ander bedrijf. Als je je hebt aangemeld voor een project, neemt de projectleider contact met je op om jouw inzet te bespreken.

Waarom is BASTA opgericht?
Er zijn veel bedrijven in de stad die individueel goede projecten steunen. En het is natuurlijk helemaal mooi als het bedrijfsleven de krachten bundelt en zo de bestaande initiatieven versterkt. De 1 + 1 = 3- gedachte.

Hoe is BASTA ontstaan?
BASTA is een infitiatief van Delta Lloyd Foundation, die zich inzet om financiële zelfredzaamheid en financieel bewustzijn te bevorderen. Er zijn in Nederland veel mensen die niet goed met hun geld kunnen omgaan en daardoor in de problemen komen. Ook is er veel verborgen armoede of onwetendheid over hoe mensen hun eigen financiële situatie kunnen verbeteren.
Meer informatie kun je vinden op: http://www.basta-amsterdam.nl/over_basta en op: http://www.deltalloydfoundation.nl/over_ons

Waarom richt BASTA zich alleen op armoede in Amsterdam en is het geen landelijk initiatief?
Het probleem in de hoofdstad is groot. Eén op de vijf Amsterdammers leeft op of onder de armoedegrens. Bovendien zijn de partners van BASTA bedrijven die een verbintenis met Amsterdam hebben; omdat ze er bijvoorbeeld een (hoofd)kantoor hebben staan of omdat zij een grote klantengroep in Amsterdam hebben. Dit maakt de betrokkenheid extra groot. BASTA gaat over vrijwilligerswerk en dat organiseer je in de buurt van waar de mensen wonen. Dus uitgaan van een stad ligt voor de hand. Bovendien telt Amsterdam heel veel initiatieven waar we ons voor kunnen inzetten.
Dat BASTA zich op Amsterdam richt, betekent overigens niet dat de online community zich op termijn niet tot een landelijk samenwerkingsverband zou kunnen ontwikkelen.

Armoede speelt toch niet in Nederland? Kunnen jullie je geld en moeite niet beter steken in internationale projecten?
Eén op de vijf Amsterdammers leeft op of onder de armoedegrens. Dit is misschien andere armoede dan bijvoorbeeld in Afrika, maar daarom niet minder schrijnend. Sterker nog: dit is in een welvarend land als Nederland eigenlijk onverantwoord. Armoede is vooral het gebrek aan participatie. Door de kennis en kunde van medewerkers lokaal in te zetten, kunnen we daadwerkelijk een verschil maken. En uiteraard moet ook internationaal armoede bestreden worden, maar daar zijn andere initiatieven voor.

Waarom is armoede in Amsterdam een probleem?
Het Amsterdamse aantal armen is veel hoger aantal dan het landelijke gemiddelde (één op de tien). De gevolgen van armoede op iemands leven zijn groot.
Mensen die arm zijn, hebben vaak veel stress, participeren minder in de samenleving en hebben doorgaans een slechtere gezondheid dan anderen. Ook kinderen en jongeren worden vaak de dupe van armoede zonder dat ze er iets aan kunnen doen. Vaak werken de gevolgen nog lang door.

In welke stadsdelen van Amsterdam is het probleem het grootst?
Helaas is er door de crisis een toename van het aantal minima huishoudens, in de stad. In stadsdeel Zuidoost behoren 22,4 procent van de huishoudens tot de minima, gevolgd door Noord met 19,8 procent. Stadsdeel Zuid scoort het laagst maar kent sinds de crisis in Nederland wel de hoogste toename van huishoudens die moeten rondkomen van een minimum. Een stijging van 3,8 procent in 2010 zorgt voor 10.485 mensen in stadsdeel Zuid die behoren tot de minima.

Welke mensen belanden in armoede?
Het armoedeprobleem treft veel ouderen, eenoudergezinnen, allochtone gezinnen en meer en meer Amsterdamse jongeren. Het percentage 65-plussers dat moet rondkomen van een minimum inkomen telt 22,8 procent. (Bijna 7 % hoger dan de leeftijdsgroep tussen 18 en 65 jaar).

Wat heeft het bedrijfsleven met armoede? Het bedrijfsleven is toch eerder geïnteresseerd in mensen die juist wel geld hebben?
Onze klanten zijn de maatschappij en de maatschappij bepaalt dus ons bestaansrecht. Het is daarom niet meer dan logisch dat we iets terugdoen voor de maatschappij.

Wat voor soort projecten worden er op de website aangeboden?
Dat verschilt per bedrijf. De projecten gaan altijd over armoedebestrijding in Amsterdam, maar kunnen variëren van projecten waar jongeren leren omgaan met geld, tot wandelen met ouderen om hen uit het isolement te halen. Ook de benodigde inzet varieert. Er zijn projecten waar een halve dag inzet voor nodig is, andere projecten vereisen een langdurige inzet.

Welke bedrijven doen er mee?
Momenteel zijn dat Delta Lloyd, Ymere, IBM, ABN Amro en Tempo-Team. We hopen dat steeds meer bedrijven zich aansluiten bij BASTA zodat we met meer vrijwilligers meer werk kunnen verzetten.

Ik weet een leuk project, hoe kan ik dit toevoegen?
Fijn! Neem contact op met de BASTA-contactpersoon van jouw bedrijf: die kan je verder helpen.

Hoe meld ik mijn bedrijf aan?
Je kunt je bedrijf aanmelden door een mailtje te sturen naar: foundation@deltalloyd.nl
Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over vervolgstappen. Hoe meer bedrijven meedoen, des te beter kunnen we samen armoede in Amsterdam bestrijden!

Wanneer en hoe vaak mag ik vrijwilligerswerk doen tijdens werktijd?
Dat verschilt per aangesloten bedrijf. De BASTA-contactpersoon kan je daar meer over vertellen.

Kan ik, als mijn bedrijf geen lid is van BASTA, toch meedoen als vrijwilliger?
Helaas, dat is niet mogelijk. Je kunt natuurlijk wel zorgen dat jouw bedrijf lid wordt van de BASTA-community!

Bronnen cijfermateriaal: Pact van Amsterdam 2011, Armoedemonitor 2010 Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen.